web_analytics-acenterbottom.jpg

GDPR

Har du funderat över hur Westra Security hanterar dina personuppgifter? Nedan redovisar vi bland annat vad vi samlar in, hur länge den sparas samt hur vi använder den. Westra Security kommer alltid se till ditt bästa som kund och värna om din integritet, såväl som behandla dina personuppgifter i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR).

Westra Security samlar in information för att kunna upprätta avtal och fullfölja våra åtaganden. För att kunna göra detta behandlar och sparar vi:

Data relaterad till dig som kund alternativt samarbetspartner

Denna information sparas för att vi ska kunna säkerställa att det är ni som kund, och givetvis för att kunna ta kontakt med er. Vi sparar denna information så länge vi har ett samarbete och WSG följer därefter tillämplig lagstiftning. Exempel på denna typ av data är namn, adress, telefonnummer och e-mail. Vissa tjänster som vi erbjuder kräver även att användarnamn samt lösenord sparas hos oss.

Foton/video

Om det finns foto/videomaterial kopplat till larmhändelser så sparas dessa i sex månader. Det finns flera anledningar till varför vi gör det. Dels har vi krav på oss som larmcentral men framförallt är det för att underlätta för polis samt försäkringsbolag vid utredningar, allt för att ge dig som kund bra förutsättningar för att få tillbaka förlorade materiella ting alternativt få ersättning från försäkringsbolag men även för att finna en misstänkt eller annan anledning till varför händelsen uppstod.

Ljudupptagning vid kontakt

Alla ingående och utgående telefonsamtal i larmcentralen spelas in och sparas i 12 månader. Detta sker för att få spårbarhet i ärenden.

Historik

Larmhistoriken sparas för att få spårbarhet i ärenden.

Loggar

Loggfiler från larmsändare kan eventuellt sparas för spårbarhet. I dessa loggar kan ip-nummer samt data finnas som kan härledas till dig som kund.

Ovanstående information kan komma oss tillhanda muntligen eller skriftligen.

Enligt Datainspektionen så krävs det rättslig grund för att få samla in information.

All vår lagring är kopplad mot kundrelaterade händelser och regleras dels genom avtal men även genom externa bestämmelser.

Kommer vi att delge andra uppgifterna?

Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för GDPR samt sekretess även ske hos andra bolag i ett eventuellt framtida koncernförhållande där vi kan komma att ingå samt hos såväl nationella som internationella bolag som utgör biträden till oss. Behandling hos annan sker emellertid endast om vi känner oss trygga i att era personuppgifter får maximalt skydd

Vilken rätt har du?

Behandlas dina personuppgifter av oss har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och invända mot viss typ av behandling. Du har även rätt att få personuppgifterna korrigerade om de inte stämmer, och i vissa fall har du rätt att få uppgifterna raderade eller behandlingen begränsad

Har du ytterligare frågor om hur vi hanterar personuppgiftshantering eller våra riktlinjer som styr verksamheten kan du kontakta oss på gdpr@westrasecurity.se

Vill du veta mer om oss eller har du några frågor kring våra tjänster? Kontakta gärna oss så hjälper vi dig!