var-passion_utan-text-768x513-1.png

Vår passion – er säkerhet

Westra Security grundades 2019 i samband med ett förvärv av Bonsoc AB, ett bolag inom Bonnierkoncernen. I förvärvet ingick två datacenter, en larm- och övervakningscentral samt 15 anställda med lång och omfattande erfarenhet av IT, IT-säkerhet, fysisk säkerhet och övervakning och managering.

Under de år vi arbetat under Bonnierkoncernen har vi formats till ett specialiserat företag i säkerhetsbranschen med bred kompetens och erfarenhet från standardlösningar till mycket avancerade lösningar för våra klienter.

Även om bolaget på pappret har en förhållandevis kort historik så finns det alltså hög kompetens och erfarenhet inom vårt område. Westra Security har i dagsläget expanderat till 40 anställda.

Varför Westra Security?

Vi är en unik sammansättning av kompetenser och expertis inom hela säkerhetssegmentet.

  • Westra Security kan hantera alla aspekter från IT-säkerhet till fysisk säkerhet, oavsett om du behöver säker datadrift i högsäkerhetsklassade fullt redundanta datacenter eller ett enkelt larmsystem i din sommarstuga. Det kan handla om speciallösningar för att bevaka ett objekt där det ej finns tillgång till el eller bredband och inga konventionella lösningar finns, eller så behöver du en avancerad kameraövervakning med allt ifrån ansiktsdetektering på hundratals meters avstånd till värmedetektering.
  • Westra Security har alltid jobbat i det främre skiktet med ny teknik och anpassat denna teknik till att fylla behov på bevakningsfronten. Vi har under lång tid jobbat nära utvecklare av säkerhetsprodukter som krävande beställare och varit med och omformat flertalet produkter på den svenska marknaden.
  • Då vi som fristående larmcentral inte är bundna till specifikt bevakningsbolag eller installatör så har ni som kund stor valfrihet när det gäller att få en samarbetspart som motsvarar era behov.
  • Westra Security har en dynamiskt uppbyggd styrka som möjliggör att vi är snabbrörliga med ny teknik samt i verksamheten.
  • Westra Security har en stolthet i att endast erbjuda produkter vi själva testat och arbetat med där vi kan kvalitetssäkra produkter och tjänster som vi levererar.
  • Westra Security är ett Auktoriserat Bevakningsbolag enligt 1§ lagen (1974:191) om bevakningsbolag, vi har egen certifierad Larmcentral i enlighet med den senaste utgåvan av SSF 136, utgåva 5.
cables.png

Ett urval av våra kunder