var-passion.png

Westra Security är en del av Secits

Westra Security är sedan 2022 en del av Secitskoncernen. Genom att själva kunna leverera en helhetslösning skapar vi en enkel, smidig och trygg lösning för dig som kund. Snabba kommunikationsvägar, hög kompetens ochmodern teknik gör att vi kan tillgodose ditt behov, oavsett om du är privatperson, småföretagare och säkerhetsansvarig på en storbank. Inget jobb är för litet eller stort för oss och vi hjälper dig att trygga din fastighet, lokal och dina anställda.